การจัดสรรค่าความสามารถ

 

วิธีการควบคุม

 

หน้าต่างสนทนา

 

การใช้อุปกรณ์

 

ประเภทวรยุทธ

 

ตั้งค่าวรยุทธระดับความชำนาญ

 

การรบปกติ

 

ระบบ PK และ PVP

 

การซื้อขาย

 

ร้านค้าส่วนตัว

 

วิธีการต่อสู้

 

ระบบเพื่อน

 

แนะนำการตั้งทีม

 

เลเวลและประสบการณ์

 

ระบบความผูกพันธ์แบบศิษย์อาจารย์

 

โกดังเก็บของ

 

คลังเก็บไอเทม

 

การทำยุทธภัณฑ์

 

การเสริมความแข็งแกร่งให้อุปกรณ์

 

การรวมชุดยุทธภัณฑ์

 

การแลกเปลี่ยน

 

การเปลี่ยนแปลงเลเวลยุทธภัณฑ์

 

ร้านค้าเก็บเงิน

 

การก่อตั้งสำนัก

 

เศษม้วนเคล็ดวิชา

 

การเลือกหัวหน้ากลุ่มอำนาจ

 

พันธมิตร